Meer vraag en antwoord

Wat als de crowdfunding 2024 niet het volledige bedrag binnenhaalt?

We hopen natuurlijk dat het wel gaat lukken. Lukt Crowdfunding 2024, maken we een ecologische en financiële (reuze)stap. De Patrijs wordt financieel stabieler. Voor dierenwelzijn en de natuur is de ecologische winst groot.

Het organiseren van een crowdfunding is geen lichtzinnige beslissing. Naast dat het tijdrovend is, moet het zorgvuldig gebeuren. We hebben goed gekeken hoeveel geld er nodig is voor noodzakelijke- en hoeveel voor gewenste investeringen.

Halen we niet het hele bedrag binnen, dan moeten de gewenste investeringen al dan niet gedeeltelijk wachten. Dat is jammer, want dan gaat de transitie naar een duurzamere en ecologische bedrijfsvoering minder snel.

En de ondernemers van De Patrijs moeten dan de komende tijd bezig blijven met het organiseren van additionele financiering, terwijl ze de tijd beter kunnen besteden aan het verduurzamen van de boerderij en behalen van ecologische winst.