Meer vraag en antwoord

Hoe groot is het risico dat ik mijn inleg niet terugkrijg?

Het risico is vergelijkbaar met gewone aandelen in een willekeurig ander (startend) bedrijf. Je werkt actief mee aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Er is geen onderpand, maar je loopt als deelgenoot geen risico dat je verplicht bent extra in te leggen. Ook is aansprakelijkheid uitgesloten (Coöperatie UA = met Uitsluiting van Aansprakelijkheid). Let op: de uitgifte van certificaten valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten