Coöperatie De Patrijs 500

Coöperatie De Patrijs 500 is opgericht om Burgerboerderij De Patrijs mede mogelijk te maken. Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven. Ze wil laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een directe verbinding tussen producent en consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. 

Coöperatie De Patrijs 500 U.A. is opgericht om burgers in de gelegenheid te stellen dit initiatief mede mogelijk te maken. Daartoe geeft de Coöperatie certificaten van €1.000 uit. Door één of meer certificaten te kopen, word je deelgenoot van de missie van Burgerboerderij De Patrijs. Je draagt echt bij aan de noodzakelijke ommezwaai in de landbouw. 

De overname gaat niet door

Burgerboerderij De Patrijs wilde boerderij Nieuw Venhorstink aan de Hengeloseweg 16 in Vorden overnemen, de boerderij van de ooms van initiatiefnemer Johannes Regelink. De hele financiering was rond, mede dankzij bijna de bijna € 600.000 die is opgebracht door deelgenoten van de Coöperatie. Helaas konden de initiatiefnemers uiteindelijk geen overeenstemming vinden met de verkoper over de niet-financiële voorwaarden van de overname. 

De zoektocht naar een nieuwe plek

Dit betekent niet het einde van Burgerboerderij De Patrijs. Op dit moment gaat het team van De Patrijs door met het maken van zuivel en kaas, en het bevoorraden van de vier verslokalen in Eefde, Zutphen, Lochem en Vorden. Ondertussen wordt er hard gezocht naar een nieuwe plek waar De Patrijs neer kan strijken. 

Wat gebeurt er nu met de certificaten?

Wanneer deelgenoten de aankoop van een certificaat ongedaan wil laten maken, dan kan dat natuurlijk. Wanneer u dat wil, kunt u een mail sturen aan cooperatie@depatrijs.eco. 

Tegelijkertijd kijkt ook de Coöperatie uit naar een andere boerderij in de buurt van Vorden. De kans is groot dat de financiële bijdrage van de Coöperatie ook bij een andere boerderij nodig of wenselijk is. In dat geval wordt het plan doorgezet om met het vermogen van de Coöperatie aandelen te kopen in Burgerboerderij De Patrijs BV. 

Zodra een nieuwe boerderij in beeld is, stellen we opnieuw de deelgenoten in de gelegenheid om hun lidmaatschap voort te zetten, dan wel het lidmaatschap op te zeggen. Bij opzegging wordt de volledige financiële bijdrage terugbetaald.

Heeft u nog vragen? Mail naar cooperatie@depatrijs.eco

"Wij willen met De Patrijs een ommezwaai maken in de landbouw. En daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken. Word ook deelgenoot!"

Certificaat

Wil je een certificaat afnemen?

Steun de campagne

Wil je onze campagne steunen en meezoeken naar deelgenoten?

Achtergrond

Wil je meer achtergrondinformatie over de Cooperatie en de Patrijs? 

Burgerboerderij de Patrijs werkt vanuit zes principes aan de transitie van
een gangbaar melkvee bedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij

principe-1@2x.png

1

Werken binnen
ecologische
grenzen.

principe-2@2x.png

2

We verbouwen
voedsel voor
en samen met de
omliggende
gemeenschap.

principe-3@2x.png

3

Er wordt een
eerlijke prijs
voor het voedsel
betaald.

principe-4@2x.png

4

Het bedrijf
is van zichzelf.

principe-5@2x.png

5

We werken op
basis van
gespreid leiderschap.

principe-6@2x.png

6

We zijn een
katalysator voor de
landbouwtransitie.

Laatste berichten

Daarom hebben zij zich ingeschreven!

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw.
En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

500 certificaten van 1000 euro verkopen we, om de laatste paar ton bij elkaar te brengen die nog nodig is om te kunnen starten.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>