De teller staat op ...

0
deelcertificaten!

Coöperatie De Patrijs 500

Natuurinclusieve en ecologische boerderij De Patrijs zoekt deelgenoten!

Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven. Burgerboerderij De Patrijs wordt op dit moment overgenomen door twee jonge ondernemers. Ze willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een directe verbinding tussen producent en consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. 

Coöperatie De Patrijs 500 U.A. is opgericht om burgers in de gelegenheid te stellen dit initiatief mede mogelijk te maken. Daartoe geeft de Coöperatie certificaten van €1.000 uit. Door één of meer certificaten te kopen, word je deelgenoot van de missie van Burgerboerderij De Patrijs. Je draagt echt bij aan de noodzakelijke ommezwaai in de landbouw. 

Het eerste doel is behaald

Voor de overname van de boerderij waren meer dan 500 inschrijvingen op certificaten van de coöperatie nodig. Dit is ruimtschoots gelukt! Daarmee is het eerste doel, namelijk het ophalen van € 500.000, gehaald. Met dit bedrag kan de Coöperatie en haar deelgenoten de overname van de boerderij mede mogelijk maken. Tezamen met het eigen vermogen van Johannes Regelink, wordt nu voldaan aan de voorwaarde om 1 miljoen euro als risicodragend kapitaal in het bedrijf te investeren. Deze voorwaarde is door de andere financiers gesteld aan hun bijdrage in de financiering van de aankoop van de boerderij.

De ambities reiken verder

Dit is een prachtige start, maar de ambities reiken verder. Burgerboerderij de Patrijs wil een katalysator voor de landbouwtransitie zijn. Een missie die grootser is dan de Burgerboerderij zelf.

De Coöperatie wil mede mogelijk maken dat Burgerboerderij De Patrijs een educatiecentrum wordt: een centrum waar boeren, burgers, beleidsmakers, studenten en scholieren kunnen horen en zien dat het anders kan. Daar hoort ook ruimte voor experimenten en (wetenschappelijk) onderzoek bij. De kennis die daarmee ontwikkeld wordt, komt ook andere boeren ten goede.

Hoe steviger het (financieel) fundament onder de Burgerboerderij, des te meer mogelijkheden dit biedt om deze overstijgende missie verder in de praktijk te brengen. Alle opbrengsten van de certificatenuitgifte bóven 500 certificaten willen we dan ook hieraan ten goede laten komen. Deelgenoten worden betrokken in waar de meerdere opbrengst aan wordt besteed.  

Help ons de ambities waar te maken! 

Wil je deel uitmaken van dit initiatief? Wil je bijdragen aan de ambities van de Burgerboerderij om een katalysator te zijn voor de landbouwtransitie? Schrijf je in op één of meer certificaten van 1000 euro.

Lees hier het reglement certificaten, de ledenovereenkomst en de statuten van de oprichtingsakte van de Coöperatie de Patrijs.

Meer weten over Burgerboerderij De Patrijs?

Meer weten over de boerderij, de initiatiefnemers, de plannen en de producten? Kijk op www.depatrijs.eco

Je kunt ook langskomen op de boerderij: maak kennis met Joanne en Johannes, hoor over de plannen, en stel al je vragen! Meld je aan voor een rondleiding via www.depatrijs.eco/activiteite

"Wij willen met De Patrijs een ommezwaai maken in de landbouw. En daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken. Word ook deelgenoot!"

Certificaat

Wil je een certificaat afnemen?

Steun de campagne

Wil je onze campagne steunen en meezoeken naar deelgenoten?

Achtergrond

Wil je meer achtergrondinformatie over de Cooperatie en de Patrijs? 

Burgerboerderij de Patrijs werkt vanuit zes principes aan de transitie van
een gangbaar melkvee bedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij

principe-1@2x.png

1

Werken binnen
ecologische
grenzen.

principe-2@2x.png

2

We verbouwen
voedsel voor
en samen met de
omliggende
gemeenschap.

principe-3@2x.png

3

Er wordt een
eerlijke prijs
voor het voedsel
betaald.

principe-4@2x.png

4

Het bedrijf
is van zichzelf.

principe-5@2x.png

5

We werken op
basis van
gespreid leiderschap.

principe-6@2x.png

6

We zijn een
katalysator voor de
landbouwtransitie.

Laatste berichten

Daarom hebben zij zich ingeschreven!

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw.
En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

500 certificaten van 1000 euro verkopen we, om de laatste paar ton bij elkaar te brengen die nog nodig is om te kunnen starten.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>