De teller staat op ...

0
van de 500 deelcertificaten!
39%

Coöperatie De Patrijs 500

Natuurinclusieve en ecologische boerderij De Patrijs zoekt deelgenoten!

Burgerboerderij De Patrijs wordt op dit moment overgenomen door twee jonge ondernemers. Ze willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een korte weg van producent naar consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven.

De businesscase is prima, maar de schaalgrootte, diversiteit en organisatie zijn zo uniek dat de ondernemers buiten de normale lijntjes kleuren. En dat vinden financiers lastig. Alleen met de bank lukt het niet.

Coöperatie de Patrijs is opgericht om het wél mogelijk te maken. Om de laatste 500.000 euro bij elkaar te krijgen geeft de coöperatie 500 deelcertificaten uit van 1000 euro. U kunt lid worden van de coöperatie door één of meerdere certificaten te kopen. Daarmee wordt u ook mede-eigenaar van de boerderij en draagt u bij aan een duurzame toekomst van De Patrijs én het in gang zetten van een omslag in de landbouw.

Zo is een duurzame investering gegarandeerd en kunnen de ondernemers aan de slag!

Maak het mede mogelijk

Wil je deel uitmaken van dit initiatief?
Schrijf je in op één of meer certificaten van 1000 euro.

Lees hier alvast het reglement certificaten, de concept ledenovereenkomst en de concept statuten van de oprichtingsakte van de Coöperatie de Patrijs.

Meer weten over Burgerboerderij De Patrijs?

Meer weten over de boerderij, de initiatiefnemers, de plannen en de producten? Kijk op www.depatrijs.eco 

"Wij willen met De Patrijs een ommezwaai maken in de landbouw. En daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken. Word ook deelgenoot!"

Certificaat

Wil je een certificaat afnemen?

Steun de campagne

Wil je onze campagne steunen en meezoeken naar deelgenoten?

Achtergrond

Wil je meer achtergrondinformatie over de Cooperatie en de Patrijs? 

Laatste berichten

Daarom hebben zij zich ingeschreven!

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw.
En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

500 certificaten van 1000 euro verkopen we, om de laatste paar ton bij elkaar te brengen die nog nodig is om te kunnen starten.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>