De teller staat op...

van de € 500.000
0

"Wij willen met De Patrijs een ommezwaai maken in de landbouw. En daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken. Word ook deelgenoot!"

Waar draag je aan bij?

Burgerboerderij de Patrijs groeit harder dan verwacht en zet zo grote stappen in de de transitie naar een toekomstbestendig boerenbedrijf dat voedsel produceert binnen de ecologische grenzen van onze aarde, gebouwd op een stevig sociaal fundament. Het optimisme over de indrukwekkende groei en de meters die we ecologisch maken overheerst bij iedereen die betrokken is bij De Patrijs. Maar het is elke dag schipperen tussen wat er nodig is, en wat er financieel mogelijk is. We kunnen deze groei alleen bijbenen als we het samen doen.  

Werkkapitaal voor rust in huis en kaas op de plank: € 150.000,-

We kunnen onze kostelijke melk onder de kostprijs verkopen op de wereldmarkt, maar dat dekt niet de kosten die we maken om natuurinclusief en ecologisch te kunnen boeren. Daarom maken wij van onze melk liever extra kaas. Maar kaas moet rijpen, en het rijpen van kaas kost tijd en opslagruimte. De kosten die we daarvoor maken schieten we voor. Net als de kosten voor de groei van de voorraad in de verslokalen. Dat heet werkkapitaal. Met extra werkkapitaal houden we onze financiën gezond en kunnen we onze leden meer diversiteit bieden. Voor de kaas en de verslokalen samen hebben we zo’n € 150.000,- aan werkkapitaal nodig.

Professionalisering: € 150.000,-

Die extra kaas en de groei in de verslokalen maakt het noodzakelijk om onze zuivel- en kaasmakerij verder te professionaliseren. Sneller dan verwacht, want we groeien sneller! Meer rijpingsruimte, een pasteur, afvulmachines en afwasmachines voor de zuivelproductie en een vaste melkleiding naar de zuivelruimte. 

Dierenwelzijn, tuinbouw en natuur: € 200.000,- 

Boer Luuk wil investeringen doen om zijn koeien een nog beter leven te geven. Zo heeft hij zijn koeien het liefst zoveel mogelijk buiten lopen: goed voor de koe, de stikstofuitstoot, de bodem én de boer. Dat kost wat! Denk aan paaltjes, draad, stroomapparaten, waterbakken en een veewagen. Ook op het erf zijn investeringen nodig, zoals huisvesting voor de stierkalfjes en verbeteringen in de stal. 

Ook op ecologisch vlak willen we méér stappen zetten. Meer kruiden in de wei en meer bomen en hagen in het landschap: voor meer biodiversiteit, schaduw, koeienvoer en mensenvoedsel. Ook willen we meer diversiteit op onze gronden en de kringlopen op het bedrijf beter sluiten. Nu telen we al granen en peulvruchten, vanaf volgend jaar starten we ook een tuinderij! 

Ambitieus?  Maar met jouw financiële hulp kan het. Doe mee aan Crowdfunding 2024