De teller staat op...

van de € 375.000
0

"Wij willen met De Patrijs een ommezwaai maken in de landbouw. En daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken. Word ook deelgenoot!"

Investering crowdfunding 2024

 

Geld om ecologisch en economisch door te groeien

Het optimisme over de indrukwekkende groei en de meters die we ecologisch maken overheerst bij iedereen die betrokken is bij De Patrijs. We willen verder groeien, omdat we weten dat het kan. En omdat het moet voor de natuur. Om ecologisch en economisch door te groeien en een gezonde buffer te hebben is geld nodig.

Werkkapitaal voor rust in huis en kaas op de plank: 150.000,-

We kunnen onze kostelijke melk onder de kostprijs verkopen op de wereldmarkt, maar dat dekt niet de kosten die we maken om natuurinclusief en ecologisch te kunnen boeren. Daarom maken wij van onze melk liever extra kaas. Maar kaas moet rijpen, en het rijpen van kaas kost tijd en opslagruimte. De kosten die we daarvoor maken schieten we voor. Net als de kosten voor de groei van de voorraad in de verslokalen. Dat heet werkkapitaal. Met extra werkkapitaal houden we onze financiën gezond en kunnen we onze leden meer diversiteit bieden. Voor de kaas en de verslokalen samen hebben we zo’n € 150.000,- aan werkkapitaal nodig.

Professionalisering: €100.000,-

Die extra kaas en de groei in de verslokalen maakt het noodzakelijk om onze zuivel- en kaasmakerij verder te professionaliseren. Sneller dan verwacht, want we groeien sneller! Meer rijpingsruimte, afvulmachines en afwasmachines voor de zuivelproductie en een vaste melkleiding naar de zuivelruimte. Dit telt op tot zo’n € 100.000,- aan investeringen.

Dierenwelzijn: 100.000,- 

Boer Luuk wil graag investeren om zijn koeien een nog beter leven te gunnen: bredere ligplaatsen voor de koeien, een koepad om makkelijker en sneller naar de wei te komen, extra huisvesting zodat er meer stierkalveren kunnen blijven. Ook wil hij graag een veewagen om het jongvee naar weides verderop te kunnen brengen. En, niet onbelangrijk, hij wil het dak van de kalverstal vernieuwen. Alles bij elkaar € 100.000,-

Een goed verhaal: 25.000,- voor bezoekersfaciliteiten

We willen de landbouwtransitie aanjagen door ons goede verhaal te vertellen. Dat heeft als bijvangst nieuwe leden en omzetgroei. Dit vraagt om een fatsoenlijke parkeerplaats voor de bezoekers, en een stretchtent (€ 5.000,-) waarin we activiteiten kunnen organiseren voor deelgenoten, leden, boeren, burgers en buitenlui. Bij elkaar begroten we dit op € 25.000,-.

Alle noodzakelijke investeringen om verder te groeien naar ecologische en economische volwassenheid: € 375.000,-. Daarbij houden we rekening met de werkzaamheden die door vrijwillige burgerboeren worden gedaan om de kosten te drukken.

Onze ambities reiken verder

Om de bedrijfsvoering van De Patrijs op een nog hoger plan te brengen hebben we nog meer plannen. Niet meteen noodzakelijk, wel zeer wenselijk. Voor een efficiëntere productie, besparen van vermijdbare kosten, om inkomsten te genereren en voor meer dierenwelzijn. Voor meer economische stabiliteit en ecologische winst. 

  • Verbouwing van de stal voor meer dierenwelzijn 
  • vaste mest in plaats van drijfmest
  • Trekker om meer vers gras te kunnen voeren  
  • Nieuwe strohokken voor meer koeienwelzijn
  • Verse groenten uit eigen tuinderij
  • 150 m2 ontvangstruimte om groepen te ontvangen,
    ons verhaal te vertellen en nieuwe leden te binden. 
  • En verbeterde klimaatbeheersing voor de zuivelmakerij is meer dan fijn
  • Kapschuur om landbouwmachines, stro, granen en andere materialen in op te slaan om daarmee de levensduur van alles te verlengen.

Deze grootste wensen – maar zeker niet alles –  realiseren we voor pakweg € 425.000,- (Boven op de € 375.000,- aan noodzakelijke investeringen.)

Ambitieus?  Maar met jouw financiële hulp kan het. Doe mee aan Crowdfunding 2024 (inschrijfformulier)

link naar faq
link naar tijdlijn
link naar inschrijfformulier