Meer vraag en antwoord

Ik wil mijn certificaat overdragen aan iemand anders. Kan dat?

Nee (zie statuten lid 5.1). Dit is uitgesloten om te voorkomen dat certificaten verhandelbaar zijn, waarmee de uitgifte van certificaten onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten zou komen te vallen.