Meer vraag en antwoord

Kan ik tussentijds mijn geld dat ik via een certificaat ter beschikking heb gesteld opvragen? Zo nee, wanneer krijg ik dan mijn inleg terug?

Nee. Als je je deelname aan de Coöperatie opzegt wordt de waarde van het certificaat omgezet in een renteloze, aflossingsvrije lening aan de Coöperatie (zie reglement certificaten lid 6).

Certificaten worden, als de houder dat wil, na verloop van tijd teruggekocht. Dit kan pas als de bankleningen zijn afgelost én er voldoende winst wordt gemaakt door De Patrijs BV om aandelen terug te kopen van de Coöperatie.