Meer vraag en antwoord

Wat is het doel van Crowdfunding 2024 en waar wordt het geld voor gebruikt?

De Patrijs groeit hard, daarom is er behoefte aan aanvullend werkkapitaal voor de dagelijkse gang van zaken én aan duurzame investeringen voor een grotere productie van zuivel en kaas. Daarnaast zijn er investeringen noodzakelijk voor een beter dierenwelzijn op de boerderij. Tenslotte is er een aantal wenselijke investeringen. Die komen in beeld als er voldoende geld is opgehaald. Zo ondersteunen we de overgang (transitie) van De Patrijs naar een duurzame bedrijfsvoering en ecologische landbouw.

Je kan meedoen met Crowdfunding 2024 door één of meerdere certificaten te kopen. Met een certificaat (of meerdere certificaten) ben je deelgenoot van de Coöperatie de Patrijs.  Met dat geld koopt de Coöperatie 500 UA aandelen in Burgerboerderij de Patrijs BV.  De BV  gebruikt dat geld als werkkapitaal en voor de genoemde investeringen. De coöperatie houdt er toezicht op dat het geld goed wordt uitgegeven.