Meer vraag en antwoord

Wat is de rol van de Coöperatie De Patrijs 500 UA in Burgerboerderij De Patrijs BV?

De coöperatie is mede-eigenaar van de Burgerboerderij De Patrijs. Als aandeelhouder houdt de coöperatie zicht op de ecologische en maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs. Het coöperatiebestuur overlegt regelmatig met de ondernemers (bestuur) van Burgerboerderij De Patrijs BV over de voortgang en de laatste ontwikkelingen en fungeert als klankbord.