Over de certificaten

Deelgenoten en leden

Let op: Deelgenoten zijn niet automatisch lid van Burgerboerderij De Patrijs.

  • Deelgenoten helpen de boerderij mee te financieren met de koop van certificaten.
  • Leden van de boerderij krijgen voor € 5 (jaarlijks) toegang tot de afhaallocaties en kunnen zo producten van de boerderij afnemen.

Coöperatie DePatrijs500 UA gaat 500 certificaten ter waarde van €1.000,- uitgeven. Certificaathouders noemen we deelgenoot van Burgerboerderij De Patrijs.

Met de inleg koopt de coöperatie aandelen in Burgerboerderij De Patrijs BV. De coöperatie wordt daarmee mede-eigenaar van de Burgerboerderij De Patrijs. Zo houdt de coöperatie zicht op de ecologische en maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs.

Alle certificaten worden, als de houder dat wil, na verloop van tijd weer teruggekocht. Omdat eerst de bankleningen voldoende afgelost moeten worden, zal het wel geruime tijd (vermoedelijk 15 à 20 jaar) duren alvorens alle certificaten weer teruggekocht kunnen worden.

Mocht in de komende maanden blijken dat De Patrijs BV de boerderij om wat voor reden dan ook niet kan kopen, dan wordt de volledige inleg direct weer terugbetaald.

Hieronder vindt u informatie over de certificaten.

Deelgenoot worden

Deelgenoot worden van Burgerboerderij staat niet gelijk aan lid worden van Burgerboerderij De Patrijs. We merken dat dit leidt tot vragen. Ter toelichting:

  • Als deelgenoot koop je één of meer certificaten van € 1000,- en word je lid van de Coöperatie De Patrijs 500 UA
  • De Coöperatie De Patrijs 500 UA koopt met de uitgifte van certificaten aandelen in Burgerboerderij De Patrijs BV. Deelgenoten houden daarmee een indirect belang in Burgerboerderij De Patrijs BV.
  • Het lidmaatschap van Burgerboerderij De Patrijs (tegen jaarlijks €5,-) maakt het mogelijk als klant producten af te nemen en daarvoor toegang te krijgen tot de afhaallocaties van de Burgerboerderij De Patrijs.

Deelgenoten zijn niet automatisch lid van Burgerboerderij De Patrijs.

Lidmaatschap van de coöperatie

Als certificaathouder ben je lid van de coöperatie DePatrijs500. De statuten zijn op deze website terug te vinden.

Coöperatie De Patrijs 500 UA koopt met de baten van de certificaten aandelen in Burgerboerderij De Patrijs BV. Als deelgenoot houdt u daarmee een indirect belang in Burgerboerderij De Patrijs B.V.

De leden van de coöperatie zijn graag geziene bezoekers van de burgerboerderij. Periodiek worden activiteiten georganiseerd waardoor deelgenoten zich verbonden blijven voelen met De Patrijs en actief kunnen meedenken met de ontwikkeling van De Patrijs.

Rendement en risico

Je kunt kiezen voor de volgende vormen van rendement op de certificaten. De opties zijn:

  • 1,5% rente. Dit wordt uitgekeerd op het moment dat het certificaat weer wordt ingekocht. 
  • 2,5% korting op producten per certificaat.
  • Afzien van rente. Daarbij draag je bij aan de transitie naar een natuurinclusieve en ecologische landbouw: een gezonde bodem, gesloten kringlopen, een mooi landschap, waarde voor de natuur, mooie lokale producten, korte ketens en ruimte voor jonge en innovatieve boeren om te leren en te innoveren. Dat is rendement voor iedereen. 

Het risico is vergelijkbaar aan het bezit van gewone aandelen in een bedrijf. Er is geen onderpand aan het certificaat gekoppeld. Het is zogenaamd risicodragend kapitaal. Er is echter een gedegen ondernemingsplan. Niet voor niets heeft ook de bank een lening toegezegd om de boerderij te kunnen kopen.

Je loopt als deelgenoot op geen enkele manier het risico dat je een extra inleg moet doen. Ook is aansprakelijk uitgesloten (Coöperatie U.A. = met Uitsluiting van Aansprakelijkheid).

Als de boerderij om wat voor reden dan ook niet wordt gekocht wordt de inleg volledig aan de inschrijver terugbetaald.

Certificaten en eigendom

Je kunt je certificaten niet aan iemand anders overdragen (zie statuten lid 5.1) Dit is uitgesloten om te voorkomen dat certificaten verhandelbaar zijn en daarmee de uitgifte van certificaten zou vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
 
Je kunt ook geen certificaten voor iemand anders kopen. Wel kan aan een certificaat een ‘ten gunste van’-naam gekoppeld worden. Als grootouder kun je bijvoorbeeld de naam van een kleinkind op het certificaat laten vermelden. Deze vermelding heeft overigens geen juridische betekenis. Als een grootouder wil dat het certificaat bij diens overlijden door het kleinkind geërfd, moet dat in een testament door de grootouder worden vastgelegd.
 
Bij overlijden gaan certificaten over naar de erfgenamen. Bij meerdere erfgenamen moet door de erfgenamen één van hen aangewezen worden als gezamenlijk vertegenwoordiger (zie statuten lid 5.2).
 
Als je je lidmaatschap van de coöperatie opzegt wordt de waarde van het certificaat  omgezet in een renteloze, aflossingsvrije lening door het vertrekkende lid aan de Coöperatie (zie reglement certificaten lid 6).