Op welke manieren is de Patrijs nu bezig met ecologie en biodiversiteit?

De Patrijs focust zich op een gezond bodemleven, als basis voor een gezonde natuur. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor natuur op bedrijf. En tot slot zoekt de Patrijs de verbinding met de natuur om haar heen.

1. Gezond bodemleven als basis voor een gezonde natuur
De belangrijkste winst is onzichtbaar: herstel van een gezonde bodem met een rijk bodemleven. Door kunstmest, bestrijdingsmiddelen en drijfmest is het bodemleven nu gedecimeerd. Een rijk bodemleven is de basis, niet alleen voor een duurzame oogst, maar ook voor natuur en milieu. Een gezonde bodem waarop een kruidenrijke begroeiing groeit geeft ook veel meer zichtbare biodiversiteit: sprinkhanen, vlinders en andere insecten kunnen er leven, bijen vinden er honing en stuifmeel, vogels en andere dieren halen er zaden, wormen en insecten.

2. Herstel van het landschap

Daarnaast herstellen we het landschap. Veel dieren hebben naast kruidenrijk grasland ook andere plekken in het landschap nodig: zandige plekken om een holletje te maken, struiken om in te schuilen en een nest te maken, ruigte om insecten en zaden te vinden, enzovoort. We creëren ruimte daarvoor, met het traditionele kampenlandschap als inspiratie. Bosjes, houtsingels, natte onbemeste hooilandjes, zandige steilranden keren terug, en daarmee alle planten en dieren die hier hun thuis vinden. Daarmee wordt het landschap mooier, en de geschiedenis ervan herkenbaar. En typisch Achterhoeks! 

3. samenhang en verbinden van natuurgebieden
Hoe meer biodiversiteit, hoe meer het bedrijf een verbindende schakel kan worden tussen verschillende natuurgebieden rondom de boerderij. In samenwerking met diverse kennisinstellingen wordt er zorgvuldig gemonitord hoe het staat met de planten- en dierenwereld. Daarvan zullen we jaarlijks verslag doen.