Als we de miljoen niet halen, gaat het dan helemaal niet door?

Als we de miljoen niet (helemaal) halen op 1 augustus kan de aankoop – naar alle waarschijnlijkheid – wel doorgaan. Burgerboerderij de Patrijs heeft de optie om diverse investeringen uit te stellen en daar later specifieke financiering voor te organiseren. 

De financiering voor de ‘kale’ koop van de boerderij in Laren is beschikbaar. Maar er zijn een aantal investeringen op korte termijn nodig om met deze boerderij de transitie naar natuurinclusief te kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van een kaasmakerij op de boerderij of een nieuwe stal waarin de koeien meer ruimte hebben en er vaste mest in plaats van drijfmest wordt geproduceerd. Het uitstellen van deze investeringen heeft meerdere gevolgen:

  1. De transitie naar een duurzamere en ecologischere bedrijfsvoering kan minder snel worden gerealiseerd.
  2. Het verdienmodel (de directe afzet van zuivel en andere producten aan consumenten in de omgeving) komt mogelijk onder druk te staan, bijvoorbeeld doordat we de zuivelverwerking niet snel genoeg kunnen opschalen.
  3. De ondernemers van De Patrijs moeten dan in de komende jaren continu bezig zijn met het organiseren van (nieuw) geld, waardoor ze zich minder kunnen focussen op het verduurzamen van het bedrijf en de aandacht voor de afzet kunnen hebben. 

Als we voor die investeringen op de reguliere geldmarkt moeten gaan lenen, is dat voor een korte looptijd en tegen hoge rente. De kapitaallasten nemen toe en we zijn meer tijd kwijt met het organiseren van meer geld. Tijd die we liever besteden aan onze idealen.

Daarom willen we meer startkapitaal via crowdfunding (certificaten of leningen) proberen te verkrijgen. Een ander belangrijk voordeel van deze vorm van financiering is, dat het de binding en betrokkenheid van burgers met de boerderij versterkt: één van de onderliggende principes van de Burgerboerderij!