We hebben het gehaald!

De crowdfundactie is geslaagd! Er is in de afgelopen 3 maanden voor 500 certificaten ingetekend, door bijna 300 mensen. Daarmee is € 500.000 opgehaald, waarmee de Coöperatie en haar deelgenoten de Burgerboerderij mede mogelijk maken!

Wat zijn we hier blij mee! De Coöperatie is ontzettend trots op dit resultaat, waaraan door zoveel mensen is bijgedragen. Natuurlijk door de mensen die zich voor één of meerdere certificaten hebben ingeschreven, maar óók door al die mensen die over de Patrijs hebben verteld, flyers hebben uitgedeeld, op social media hebben gepost en op andere manieren mensen enthousiast hebben gemaakt voor dit initiatief. Dank daarvoor!

Met het bedrag dat nu is opgehaald, zorgt de Coöperatie voor extra eigen vermogen in de burgerboerderij. Tezamen met het eigen vermogen Johannes Regelink, wordt dan voldaan aan de voorwaarde om minimaal 1 miljoen euro als risicodragend kapitaal in het bedrijf te investeren. Deze voorwaarde is door de andere financiers gesteld aan hun bijdrage in de financiering van de aankoop van de boerderij.

Het vervolg

De inschrijving voor certificaten blijft geopend. We sluiten niet uit dat er nog meer belangstellenden zijn die hun steentje willen bijdragen, en elk certificaat extra geeft de Burgerboerderij meer financiële draagkracht. Ondertussen zijn wij achter de schermen druk bezig met het verdere proces rond de overname van de boerderij. Het streven is, om de boerderij in december over te nemen. We houden jullie op de hoogte van de voortgang!

Voor nu gaan wij vieren dat het doel is gehaald, wij zijn ongelofelijk blij!

Joanne, Johannes, Maarten, Erik en Saskia
En het bestuur van de Coöperatie: Gerben, Martijn en Peter Jelle