Certificaten

Uitgifte van certificaten voor nieuwe en bestaande deelgenoten

Coöperatie DePatrijs500 UA gaat certificaten ter waarde van €1.000,- uitgeven. Je wordt deelgenoot van Coöperatie De Patrijs 500 UA door één of meerdere certificaten te kopen. Ben je al deelgenoot, dan kan je meedoen door certificaten bij te kopen. De Coöperatie De Patrijs 500 UA koopt met het geld aandelen in Burgerboerderij De Patrijs BV. De Coöperatie is mede-eigenaar van de Burgerboerderij De Patrijs en  houdt zicht op de ecologische en maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs.

Beperkt aantal ‘halve’ certificaten 

In deze ronde stelt het bestuur van de Coöperatie ook certificaten van € 500,- beschikbaar. Deze ‘halve’ certificaten zijn eigenlijk alleen bedoeld voor mensen voor wie € 1.000,- een te grote aanslag op de portemonnee is, maar die tóch De Patrijs graag willen steunen. De oplage van de certificaten van € 500,- is beperkt tot 200, wacht niet te lang.  

 Deelgenoot worden 

Als deelgenoot ben je certificaathouder van Coöperatie de Patrijs 500 UA (de statuten staan hier), en ben je indirect mede-eigenaar van Burgerboerderij de Patrijs BV. Door de boerderij mee te financieren help je actief mee aan de overgang naar een duurzaam en diervriendelijk boerenbedrijf.

Certificaten worden, als de houder dat wil, na verloop van tijd teruggekocht. Eerst moeten de bankleningen afgelost worden, dus duurt het wel even (vermoedelijk 15 à 20 jaar) voordat De Patrijs aan het terugkopen van de certificaten toe is.

We zien je graag als deelgenoot op de burgerboerderij. Periodiek organiseert De Patrijs activiteiten speciaal voor deelgenoten waardoor je verbonden blijft en actief kan meedenken met de ontwikkeling van De Patrijs.

Rendement en risico

Je kunt kiezen voor de volgende vormen van rendement op de certificaten.  

  • 1,5% rendement per jaar op de hoofdsom (niet op het rendement van vorige jaren). Het rendement wordt uitgekeerd wanneer het certificaat weer wordt ingekocht. 
  • 2,5% korting op producten per deelgenoot, ongeacht het aantal certificaten. Je moet dan wel lid zijn van Burgerboerderij de Patrijs à € 5 per jaar. Heb je al korting op je boodschappen dan geldt je huidige korting.
  • Afzien van rendement. Je draagt bij aan de overgang naar een natuurinclusieve en ecologische landbouw: een gezonde bodem, gesloten kringlopen, een mooi landschap, waarde voor de natuur, mooie lokale producten, korte ketens en ruimte voor jonge en innovatieve boeren om te leren en te innoveren. Dat is rendement voor alles en iedereen.  


Het risico is vergelijkbaar met gewone aandelen in een willekeurig ander (startend) bedrijf. Je werkt actief mee aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Er is geen onderpand, maar je loopt als deelgenoot geen risico dat je verplicht bent extra in te leggen. Ook is aansprakelijkheid uitgesloten (Coöperatie UA = met Uitsluiting van Aansprakelijkheid). Let op: de uitgifte van certificaten valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.