De Patrijs: symbool voor ons doel

We zijn blij met de steun van Vogelbescherming Nederland! We hebben onze boerderij namelijk niet voor niets De Patrijs genoemd. Het is een vogel die symbool staat voor wat we willen bereiken.

De patrijs is een prachtige plattelandsvogel, die zich thuis voelt in een kleinschalig afwisselend landschap. De intensieve landbouw laat weinig ruimte voor de patrijs: er zijn geen ruige plekjes meer waar de patrijs zijn nesten kan bouwen en er zijn steeds minder insecten waar de patrijzen hun kuikens mee voeren.

Op dit moment zijn ook rondom onze boerderij geen patrijzen te bekennen. Om de patrijs weer terug te laten komen in ons landschap, is een ander soort landbouw nodig: kleinschaliger, zonder  bestrijdingsmiddelen, met ruimte voor houtwallen, ruige randjes en kleinschalige, gevarieerde akkers en graslanden. Wij maken van deze boerderij graag weer een plek waar de patrijs zich thuis voelt. Want als het goed gaat met de patrijs, dan gaat het ook goed met andere wilde planten en dieren. Als over enkele jaren de eerste patrijzen weer broeden op ons land weten we dat we op de goede weg zijn!

De Vogelbescherming maakt dat mede mogelijk. Door onze campagne te steunen op sociale media bijvoorbeeld. Maar vooral ook als één van de partners in Stichting Aardpeer, die grond aankoopt om die tegen een eerlijke prijs te verpachten aan boeren die kwaliteit van de bodem en biodiversiteit elk jaar verbeteren. Vier hectare daarvan gaat naar De Patrijs. Zo kunnen wij extensiever werken en wordt het eenvoudiger om Burgerboerderij de Patrijs financieel rendabel te krijgen.

Op de website van de Aardpeer staat: Vogelbescherming Nederland is bijzonder blij met de investering in Burgerboerderij de Patrijs, een agro-ecologische burgerboerderij die zich inzet voor boerenlandvogels en inheemse bomen en struiken op het boerenbedrijf. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland verwelkomt de specifieke aandacht die uitgaat naar bescherming van boerenlandvogels.

Lees meer op de website van Stichting Aardpeer >>

 

 

Enthousiast geworden over onze plannen om de patrijs weer een plek te geven in het Achterhoekse landschap? Deel dan dit bericht. Deelgenoot worden kan natuurlijk ook.