Voor een duurzame toekomst: doe je (klein)kinderen een certificaat cadeau

Burgerboerderij De Patrijs droomt van een andere landbouw: een landbouw die de aarde voedt in plaats van uitput. Die vlinders en bijen laat terugkeren op onze akkers en zorgt voor gezond voedsel bovendien. Een leefbare wereld, ook voor volgende generaties. Doe je (klein)kinderen een certificaat cadeau!

Duurzaam heeft de toekomst

Wat voor wereld wil jij eigenlijk achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen? Wij geloven dat we onze maatschappij veel duurzamer moeten inrichten. De landbouw is de grootste grondbezitter van Nederland: kunnen we die vergroenen dan zet dat ineens zoden aan de dijk.

Burgerboerderij De Patrijs wil het graag anders doen: zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, mét een vitale bodem, gezonde producten en een mooi landschap.

Verandering in gang zetten

En meer dan dat: we willen een voorbeeld zijn voor andere boeren en zo een brede verandering in gang zetten.

Dat is echt nodig. In de landbouw is het moeilijk veranderen door de lage marges en de strenge regels. Iets dat we zelf dagelijks ondervinden, alleen al omdat geen bank meteen ons afwijkende businessmodel wilde financieren. Er zijn boeren die natuurinclusiever werken, maar een gangbaar bedrijf van flinke omvang omschakelen gebeurt eigenlijk niet. Wij laten zien dat het kan en helpen zo ook andere bedrijven het anders te gaan doen.

Doe je (klein)kind een certificaat cadeau!

Dat is geen luchtfietserij. We zijn begonnen, de eerste producten liggen in de verslokalen, maar om de boerderij echt over te kunnen nemen moeten we 500 certificaten van 1000 euro uitgeven. We zijn al ruim over de helft! Help ons mee bouwen aan een groene toekomst en doe je (klein)kinderen een certificaat cadeau!