Waarom wij 5 ton nodig hebben voor de overname van De Patrijs

Vijf ton. Dat is het bedrag dat we met crowdfunding bij elkaar proberen te krijgen. Als je nagaat dat met de overname van boerderij De Patrijs een kleine 5 miljoen euro gemoeid is, is het maar een beetje. We zijn er echt bíjna. Bij dat laatste staartje van de financiering hebben we jouw hulp nodig!

Over de financiering van de boerderij: boer, bank en burger

Bijna een jaar zoeken we al naar puzzelstukjes die tot een complete financieringspuzzel kunnen leiden voor het aankopen van de boerderij van Johannes’ ooms in Vorden. Er zijn aardig wat stukjes nodig: een bancaire lening, een lening van het omschakelfonds van het ministerie van LNV, eigen vermogen van Johannes, een lening van Johannes’ ooms, en Burgercoöperatie de Patrijs.

Banken moesten overtuigd worden

Bijna een jaar geleden zijn we het gesprek aangegaan met een aantal banken. Waar zij in eerste instantie afhoudend reageerden, zijn ze gaandeweg overtuigd geraakt van ons ondernemerschap en onze plannen gaan omarmen.

Zowel de Rabobank als de Triodos Bank zagen risico’s en beren op de weg. Toen dachten we: dan moeten we maar gewoon beginnen! Daarom huren we sinds januari een loods in Zutphen, waar we een kaasmakerij hebben gebouwd. Sinds maart leveren we producten via onze verslokalen in Vorden en Zutphen en inmiddels hebben we al meer dan 250 afnemende leden. Het feit dat we dit allemaal konden laten zien, heeft gewerkt: in mei kregen we van zowel de Rabobank als de Triodos Bank een goed financieel voorstel.

We kozen uiteindelijk voor de Rabobank, de huisfinancier van zo’n 90% van alle landbouwers in Nederland. Qua type bank past de Triodos Bank beter bij ons initiatief dan de Rabobank, maar bij de Rabobank denken we meer verschil te kunnen maken. Wij willen als initiatief een katalysator voor de landbouwtransitie zijn. De Rabobank is bereid om afspraken te maken over het gebruik van ons initiatief als inspirerend voorbeeld voor andere boeren. Bovendien kunnen we bijdragen aan de zoektocht naar belemmeringen in hun bestaande financieringsbeleid voor verduurzaming en korte ketens bij boeren. Ofwel: hoe kan de Rabobank het voor boeren eenvoudiger maken om financiering te krijgen voor verduurzaming, mits er een rendabel verdienmodel onder ligt?

Het laatste puzzelstukje

En nu dus dat laatste puzzelstukje. De hoeveelheid eigen vermogen. Om gefinancierd te worden is ongeveer een kwart eigen vermogen nodig in het bedrijf. Een deel daarvan komt uit eigen vermogen van Johannes, uit de verkoop van eerder opgezette bedrijven. Voor de laatste vijf ton heeft een groep buurtbewoners het initiatief genomen om Burgercoöperatie De Patrijs op te zetten. Samen met andere deelgenoten willen ze mede-aandeelhouder van de boerderij worden. Daarmee komt ook in de zakelijke vorm de relatie burger-boer mooi in balans.

500 certificaten van 1000 euro geven we uit. In feite zijn dat particuliere langlopende leningen van 15-20 jaar. Het begin is er. Helpt u ons mee om de puzzel compleet te maken door ook een stukje bij te leggen?

Dit stuk is gebaseerd op een eerder artikel op depatrijs.eco