Hoe zorgt de Patrijs voor een ontwikkelingsflow?

Nu staan de koeien op veel plaatsen jaarrond op stal en bestaat het landschap vooral uit strakke, eentonige velden vol Engels raaigras. Juist in de Achterhoek, bekend om het gevarieerde coulissenlandschap, misstaat dat. En nog belangrijker: de natuur holt achteruit door ongezonde bodem, te weinig biodiversiteit en een overschot aan stikstof. De omvangrijke import van veevoer zorgt voor grootschalige ontbossing elders in de wereld.

Het huidig systeem met lage melkprijzen en hoge kosten leidt er toe dat boeren vaak steeds meer intensiveren. Dit systeem van grootschaligheid, smalle marges en opbrengstmaximalisatie per hectare, staat modernisering in de weg. Dit systeem moet in onze ogen doorbroken worden.

We willen een gangbaar melkveebedrijf omvormen tot een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij. We willen niet meedoen in de polarisatie tussen natuurliefhebbers en boeren. We willen juist laten zien dat natuurinclusief boeren op basis van agro-ecologische principes ‘rendabel’ is voor alle partijen. In die zin willen we een ‘lerende organisatie’ zijn. We delen onze inzichten en ervaringen graag met anderen maar staan open voor kritiek en adviezen om van de Burgerboerderij een succes te maken dat vervolgens op meer plaatsen kan worden toegepast.

Praktisch gezien willen we op de boerderij een ontvangstruimte inrichten waar we met groepen in gesprek kunnen gaan. We denken hierbij natuurlijk aan de schooljeugd die we graag laten kennismaken met onze wijze van natuurinclusief boeren en produceren. Ook verwelkomen we graag collega-boeren die geïnteresseerd zijn in onze aanpak en willen nagaan of dit mogelijk iets is voor hun eigen bedrijf. We willen immers graag een katalysator zijn in de landbouwtransitie. Een derde element in onze ‘lerende organisatie’ is het werken met studenten en afgestudeerden van de landbouwscholen. 

Vanuit een samenwerkingsverband met diverse kennisinstellingen (o.a. Louis Bolk Instituut, WUR, VHL, Landschapsbeheer Gelderland) wordt gedeeld over de ontwikkelingen op de Patrijs.