Hoe ziet de financiering van De Patrijs eruit?

Burgerboerderij de Patrijs heeft een koopovereenkomst getekend voor een melkveehouderij aan de Dochterenseweg 13 in Laren. Er is zo’n € 4 miljoen euro nodig voor de overname van het bedrijf én voor de investeringen die nodig zijn voor de transitie naar een ecologische en natuurinclusieve bedrijfsvoering.

De schaalgrootte, diversiteit en organisatie van dit initiatief zijn zo uniek dat we buiten de normale lijntjes kleuren. We hebben een bijzondere ‘financieringspuzzel’ gelegd: met een combinatie van eigen vermogen van de boeren, een bankfinanciering, het Investeringsfonds Duurzame Landbouw, Aardpeer, een particuliere investeerder en een crowdfunding door Coöperatie De Patrijs. Dit is hoe ons dekkingsplan er op dit moment uit ziet:

Partij

Gevraagd bedrag

Type financiering

Rabobank

€ 1.755.000,00

Bancaire lening

Coöperatie

€ 500.000,00

Aandelen
kapitaal (winstrechtloos)

Eigen vermogen

€ 500.000,00

Aandelen kapitaal
(winstrechtloos)

Aardpeer

€ 295.724,25

Grondaankoop
en erfpacht

Groenfonds –
Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

€ 400.000,00

Achtergestelde lening

Particuliere
investeerder

€ 100.000,00

Aandelen
kapitaal (winstrechtloos)

Zowel bij de Rabobank als het Groenfonds zitten we in de procedure van goedkeuring. De overige bedragen zijn definitief toegezegd.

Kort geleden bleek echter dat een fonds dat eerder de resterende € 500.000 had toegezegd, dit bedrag op dit moment tóch niet beschikbaar heeft. Burgerboerderij de Patrijs heeft nog tot 1 augustus de tijd om dit resterende bedrag te verzamelen. Wanneer de financiering rond is, kan De Patrijs op 1 december eindelijk neerstrijken, in Laren.

Het bestuur van de Stichting Grondsteun en het bestuur van de Coöperatie De Patrijs hebben de handen ineen geslagen om in totaal € 1.000.000 bij elkaar te krijgen! Bijna de helft van dat bedrag heeft de Coöperatie in 2021 al bij elkaar gekregen (zie de tabel). We hebben tot 1 augustus om de teller weer te doen oplopen! Help jij mee?