Meer vraag en antwoord

Hoe ziet de financiering van De Patrijs eruit?

De financiering van Burgerboerderij De Patrijs is een combinatie van eigen geld van de ondernemers, de opbrengst van de eerste ronde van crowdfunding door Coöperatie De Patrijs 500 UA, een bankfinanciering, een financiering van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw, Aardpeer en een particuliere investeerder.

Meer informatie in de financiële jaarverslagen (website van de Coöperatie).