Veelgestelde vragen

Wolterink. Laren

Burgerboerderij De Patrijs heeft een eigen website met informatie over de plannen, de producten en de mensen daarachter.

Hieronder vind je de antwoorden op allerlei vragen rondom de Burgerboerderij en de Coöperatie. Heb je vragen die hier niet bij staan? Neem contact met ons op! Stuur een mailtje naar cooperatie@depatrijs.eco.

Over Burgerboerderij De Patrijs

Wat is het verhaal van De Patrijs?

Burgerboerderij de Patrijs is van plan om een gangbaar melkveebedrijf over te nemen en hier een agro-ecologische burgerboerderij van te maken.
Lees hier het verhaal van de Patrijs >>

Heeft De Patrijs een bedrijfsplan?

Jazeker. In essentie gaat het om de ontwikkeling van een natuurinclusief bedrijf met directe verkoop aan de consument. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering wordt samengewerkt met startende boeren, die op een duurzame manier willen boeren. Zo creëren we een broedplaats voor duurzame boeren. 
Lees meer over het bedrijfsplan >>

Hoe bereikt De Patrijs haar consumenten?

Via korte en directe lijnen. Veel producten worden bewerkt op de boerderij. De producten kunnen opgehaald kunnen worden in verslokalen in kernen in de omgeving.
Lees meer over onze korte lijnen >>

Hoe ziet de gemeenschap achter De Patrijs eruit?

We hebben leden, ambassadeurs, deelgenoten en vrijwilligers, die zich allemaal op een eigen manier verbinden aan De Patrijs.
Lees meer over onze community >>

Over de groene doelen van De Patrijs

Op welke manieren gaat De Patrijs aan de slag met ecologie en biodiversiteit?

Aan de hand van 3 speerpunten: een gezond bodemleven, natuurinclusief en in verbinding met de natuur en het landschap om de boerderij heen.
Lees meer over onze natuurdoelen >>

Hoe is De Patrijs bezig met milieu, klimaat en water?

We zetten in op kringlooplandbouw, korte ketens en een gezonde bodem. Dat scheelt veel CO2- en stikstofuitstoot en is goed voor het waterbergend vermogen.
Lees meer over onze bijdrage aan milieu, klimaat en water >>

Hoe wordt het landschap bij De Patrijs hersteld?

We willen de oude landschapsstructuren herstellen, waardoor niet alleen de biodiversiteit toeneemt maar ook het landschap mooier en interessanter wordt.
Lees meer over onze bijdrage aan het landschap >>

Hoe zorgt De Patrijs voor een ontwikkelingsflow?

We willen laten zien dat het kan: een gangbaar melkveebedrijf van deze omvang omvormen tot een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij. Als dit lukt, dan is het een voorbeeld dat navolging kan krijgen. Daar willen we ook actief aan bijdragen.
Lees meer over hoe wij bijdragen aan een grotere transitie in de landbouw >>

Over de bedrijfsstructuur van De Patrijs

Wat is de organisatorische en juridische structuur van De Patrijs?

We werken toe naar een specifieke organisatorische en juridische structuur. Hiermee willen we twee belangrijke aspecten borgen: opvolging in het bedrijf en boeren met eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Meer weten over onze ‘stapelfinanciering’, de rol van Coöperatie De Patrijs, de eigendomsstructuur, de juridische structuur en het dagelijks bestuur?

Lees meer >>

Over de certificaten

Wat houdt het in als ik deelgenoot word en één of meer certificaten koop?

Als deelgenoot koop je één of meer certificaten van 1000 euro. Daarmee word je lid van Coöperatie De Patrijs 500 UA. Wil je meer weten over hoe het werkt, het rendement, de risico’s en andere vragen?

Lees meer over de certificaten >>